Çerez (Cookie) Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Politikası’nın amacı (“Çerez Politikası”), Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri AŞ. (“Şirket” veya “Bupa Türkiye”) tarafından işletilmekte olan www.bupa.com.tr internet sitesinde (“Web sitesi”) kullanılan çerezlere ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bupa Türkiye tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Şirketimize ait sitelerimizi kullandığınızda, çerezleri ve piksel etiketleri gibi diğer teknolojileri kullanarak bilgi (Bu tür teknolojileri kullanarak toplanan bilgiler kısaca 'Çerezler' olarak adlandırılmaktadır.) toplarız. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir uygulamayı kullandığınızda bir sunucunun bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya tabletinize indirebileceği küçük miktarlarda bilgi içeren bir metin dosyasıdır. Piksel etiketi (bazen web işaretçisi olarak da adlandırılır), bir e-posta mesajına veya bir web sayfasına yerleştirilen bir kod satırına sahip görünmez bir görüntüdür.

Farklı amaçlar için kullanılan farklı çerez türleri vardır. Türlerine göre bazı çerezler, bir web sitesindeki farklı sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenize izin verir, yaptığınız tercihleri ​​hatırlar ve genel olarak site deneyiminizi iyileştirmenin yollarını belirlememize yardımcı olur. Bazı çerezler ise ilgi alanlarınıza göre daha uygun reklamlar sunmak veya site ziyaretlerinin sayısını ve en popüler sayfaları tespit edebilmek için kullanılır.

Bu web sitesinde kullandığımız farklı çerez türlerini ve bunların amaçlarını anlatabilmek için "Çerez Türleri Nelerdir ve Bupa Türkiye Hangi Çerezleri Kullanmaktadır?" başlığı altında çerezleri görevlerine göre kategorize ettik. Bu sitede kullanılan ve bu kategorilere yer alan çerezler’i görüntülemek, kullanılan çerez türlerini kontrol etmek ve çerezler’in ne kadar süre saklandığını inceleyebilmek için çerez yönetim aracımızı kullanabilirsiniz.

·        Çerezler ve Diğer Teknolojiler Aracılığıyla Toplanan Bilgiler Nelerdir?

Bu sitede kullanılan çerezler aracılığıyla; isim, adres, e-posta adresi vb. gibi doğrudan sizi tanımlayabilen kişisel bilgileriniz toplanmaz. Bununla birlikte, belirli çerezler, eşsiz bir kimlik veya başkaca tanımlayıcı bilgiler toplayabilir ve bunlar diğer bilgilerle birleştirildiğinde bir profil yaratılmasını sağlayabilir. Bu profil, ilgi alanlarınıza göre uygun reklamları hedeflemek için kullanılır.

 

·        Çerez Türleri Nelerdir ve Bupa Türkiye Hangi Çerezleri Kullanmaktadır?

Çerezler, görevlerine göre, “Zorunlu Çerezler”, “İşlevsel Çerezler”, “Performans Çerezleri”, ve “Reklam/Pazarlama Çerezleri” olmak üzere dört temel gruba ayrılmaktadırlar.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitesinin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler, güvenliği iyileştirme, aramaları kaydetme, oturum açma veya benzer işlevlerin kullanılmasına imkan tanır ve pazarlama faaliyetleri amacıyla kullanılmazlar.

İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine göre site içeriğini kullanıcı için bireyselleştirmeyi sağlar. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, web sitesinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla sitenin ne şekilde ve ne kadar süre kullanıldığı gibi bilgileri toplar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam çerezleri, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ve onlara uygun içerikler ile reklamları sunmak (“hedeflenmiş reklam/tanıtım” veya “davranışsal reklamcılık”) amacıyla kullanılır. Çerezler yoluyla elde edilen bilgileri, aynı kişiye ait diğer verilerle eşleştirerek, ilgililere daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istenmediği belirtilen içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. Bu çerezlerin kullanımının engellenmesi mümkündür.

 

Web sitemizde zorunlu çerezler, işlevsel çerezler ve performans çerezleri kullanılmaktadır. Reklam/Pazarlama Çerezleri ise kullanılmamaktadır.  

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Neden İşliyoruz ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVKK kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler web sitesi kullanımında bilgi toplumu hizmetinin sağlanması için mutlaka gerekli olduğundan kullanılmaktadır. Bununla birlikte; Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla Google Analytics ve dolasıyla İşlevsel ve Performas Çerezleri kullanılmaktadır.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVKK 5. maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/ya “açık rıza” veri işleme şartlarına dayanılmaktadır.

·        Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?


Yukarıda izah edilen kapsamda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında yurt içinde yerleşik olan hizmet aldığımız danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet veren hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara KVKK 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


 

·        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

·        Kişisel Verisi İşlenen Sizlerin, “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca; Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 

·        işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        işlenmişse bilgi talep etme,

·        işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

·        eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme([1]),

·        aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınız kapsamındaki soru ve taleplerinizi, bağlantıda yer alan Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle; kimliğinizi tevsik edici belgeler ile;

 

·        Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 124 Maltepe/ İstanbul adresine şahsen yazılı olarak,

·        Noter vasıtası ile Piazza Ofis, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 69A İç Kapı No: 124 Maltepe/ İstanbul adresine başvuru yaparak ya da

·        Güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak kvkk@bupa.com.tr adresine göndererek

 

Bupa Türkiye’ye iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Bupa Türkiye için ayrıca bir maliyet doğurması hâlinde; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.


·        Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Bupa Türkiye’ye ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir.

Bu kapsamda ihtiyaç duyabileceğiniz ilave bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=tr#topic=3227046

Firefox: https://support.mozilla.org/tr/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/product/internet-explorer

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

*Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.